Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

ATC Solutions uzyskuje certyfikację SUS 2.0 od Dedry – Nowe możliwości szkoleń dla instalatorów fotowoltaiki z dofinansowaniem

Misją ATC Solutions jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych instalatorów fotowoltaiki poprzez dostarczanie wysokiej jakości szkoleń, które łączą teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Firma dąży do wspierania zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, promując najnowsze technologie i najlepsze praktyki w instalacji systemów fotowoltaicznych. Dzięki zaangażowaniu w ciągły rozwój i innowacje, ATC Solutions przyczynia się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy instalatorów.

Dotychczasowe doświadczenia w branży szkoleń dla instalatorów fotowoltaiki

ATC Solutions ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla instalatorów fotowoltaiki. Przez lata firma zorganizowała setki kursów, kształcąc tysiące specjalistów, którzy teraz pracują w różnych częściach kraju, a nawet za granicą. Szkolenia oferowane przez ATC Solutions obejmują szeroki zakres tematów, od podstaw teoretycznych dotyczących energii słonecznej, przez szczegółowe instrukcje instalacyjne, aż po zaawansowane techniki monitorowania i konserwacji systemów PV.

Co to jest certyfikacja SUS 2.0?

Certyfikacja SUS 2.0 to standard jakości szkoleń i usług edukacyjnych wprowadzony przez Dedrę, mający na celu podniesienie poziomu merytorycznego i organizacyjnego oferowanych kursów. SUS, czyli System Uznawania Szkoleń, wersja 2.0, stanowi zestaw rygorystycznych kryteriów, które muszą spełniać firmy szkoleniowe, aby uzyskać certyfikację. Te kryteria obejmują zarówno jakość programów szkoleniowych, kwalifikacje kadry dydaktycznej, jak i warunki organizacyjne oraz zaplecze techniczne.

Certyfikacja SUS 2.0 jest potwierdzeniem, że dana firma szkoleniowa działa zgodnie z najwyższymi standardami i jest w stanie zapewnić uczestnikom kursów najwyższą jakość kształcenia.

Dzięki certyfikacji SUS 2.0, ATC Solutions może nie tylko podnosić standardy swoich szkoleń, ale również oferować kursy, które są bardziej dostępne dla instalatorów fotowoltaiki dzięki możliwości uzyskania dofinansowania. To strategiczne osiągnięcie otwiera nowe możliwości rozwoju i wzmacnia pozycję firmy na rynku.

Korzyści płynące z certyfikacji SUS 2.0

Możliwości dofinansowania szkoleń

Certyfikacja SUS 2.0 umożliwia ATC Solutions oferowanie szkoleń z dofinansowaniem, co obniża koszty udziału dla uczestników. Dzięki temu szkolenia stają się bardziej dostępne, co zwiększa liczbę potencjalnych uczestników.

Zwiększenie wiarygodności i prestiżu firmy

Uzyskanie certyfikacji SUS 2.0 stanowi potwierdzenie wysokiej jakości oferowanych usług, co przekłada się na większą wiarygodność i prestiż firmy na rynku. Dzięki temu ATC Solutions może przyciągnąć więcej klientów i partnerów biznesowych.

Zwiększenie atrakcyjności szkoleń dla potencjalnych uczestników

Certyfikowane szkolenia są bardziej atrakcyjne dla uczestników, ponieważ dają pewność, że kursy są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami. Dofinansowanie dodatkowo obniża koszty uczestnictwa, co zwiększa zainteresowanie ofertą.

Oferta szkoleń ATC Solutions z dofinansowaniem

Opis dostępnych szkoleń dla instalatorów fotowoltaiki

Kursy i szkolenia instalatorów fotowoltaiki - Audyty Fotowoltaiczne

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych

Chcesz zdobyć uprawnienie na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych (PV)?

Kursy i szkolenia instalatorów fotowoltaiki - Audyty Fotowoltaiczne

Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

Jesteś certyfikowanym instalatorem systemów fotowoltaicznych (PV)?

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Chcesz zdobyć uprawnienie audytora-odbiorcy systemów fotowoltaicznych (PV)?

Proces uzyskania certyfikacji przez ATC Solutions

Krok po kroku jak ATC Solutions uzyskało certyfikację

 1. Przygotowanie dokumentacji:

  • Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów i materiałów, w tym programów szkoleniowych, sylabusów, oraz CV kadry dydaktycznej.
  • Przeprowadzenie wewnętrznej analizy i oceny jakości oferowanych szkoleń.
 2. Audyt wewnętrzny:

  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego mającego na celu weryfikację zgodności z wymaganiami certyfikacji SUS 2.0.
  • Identyfikacja ewentualnych obszarów do poprawy.
 3. Wdrożenie usprawnień:

  • Wprowadzenie niezbędnych zmian i ulepszeń w programach szkoleniowych, organizacji kursów oraz wyposażeniu technicznym.
 4. Złożenie wniosku o certyfikację:

  • Przygotowanie i złożenie formalnego wniosku do Dedry wraz z wymaganymi dokumentami.
 5. Audyt zewnętrzny:

  • Przeprowadzenie audytu przez przedstawicieli Dedry, oceniającego zgodność z wymaganiami SUS 2.0.
 6. Uzyskanie certyfikacji:

  • Po pozytywnym wyniku audytu, ATC Solutions otrzymało certyfikację SUS 2.0.

Wymagania i standardy, które musiały zostać spełnione

 1. Jakość programów szkoleniowych:

  • Zawartość programów musiała być zgodna z najnowszymi standardami i wytycznymi branżowymi.
  • Programy musiały obejmować zarówno teorię, jak i praktykę.
 2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej:

  • Instruktorzy musieli posiadać odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty oraz doświadczenie zawodowe.
 3. Warunki organizacyjne i techniczne:

  • Odpowiednie zaplecze techniczne, w tym nowoczesne wyposażenie dydaktyczne i narzędzia.
  • Bezpieczeństwo i komfort uczestników szkoleń.

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

ATC Solutions serdecznie zaprasza wszystkich instalatorów fotowoltaiki oraz osoby zainteresowane rozwojem w tej dynamicznie rozwijającej się branży do udziału w naszych certyfikowanych szkoleniach. Dzięki uzyskanej certyfikacji SUS 2.0 od Dedry, oferujemy szkolenia na najwyższym poziomie, dostępne teraz z możliwością dofinansowania. To doskonała okazja, aby podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć cenne umiejętności w korzystnych warunkach finansowych.

Skorzystaj z wyjątkowej szansy i zainwestuj w swoją przyszłość zawodową z ATC Solutions! Nasze certyfikowane szkolenia to gwarancja zdobycia aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości na rynku pracy. Dzięki dofinansowaniu, udział w naszych kursach jest teraz bardziej dostępny niż kiedykolwiek.

Dlaczego warto wybrać szkolenia ATC Solutions?

 • Wysoki standard jakości: Certyfikacja SUS 2.0 potwierdza, że nasze szkolenia spełniają najwyższe standardy branżowe.
 • Praktyczne podejście: Nasi instruktorzy to doświadczeni specjaliści, którzy dzielą się praktyczną wiedzą i umiejętnościami.
 • Dofinansowanie: Skorzystaj z dofinansowania i zmniejsz koszty uczestnictwa w kursach.
 • Rozwój zawodowy: Zdobądź cenione na rynku pracy kwalifikacje, które zwiększą Twoje szanse na zatrudnienie lub rozwój kariery.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Zarejestruj się już dziś i dołącz do grona profesjonalistów przygotowanych do pracy w przyszłościowej branży fotowoltaiki. ATC Solutions – Twoje miejsce na drodze do sukcesu!

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki

Zostań profesjonalnym instalatorem fotowoltaiki z ATC Solutions dzięki naszym certyfikowanym kursom, które łączą teorię z praktyką, prowadzone przez doświadczonych ekspertów w branży.

Nasze szkolenia są teraz dostępne z możliwością dofinansowania, co czyni je bardziej przystępnymi. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój energetyczny. 

Dostępne kursy