Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

Dofinansowanie na szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki

ATC Solutions

Opis projektu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji (w tym zielonych kwalifikacji) przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników. W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających lub planujących działać w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji (SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 • Okres realizacji projektu: 02.01.2024 – 31.12.2028 rok
 • Kwota dofinansowania: 67 438 896,00 zł
 • Całkowita wartość projektu: 96 341 280,00 zł

ATC Solutions

Jaki jest poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej?

Maksymalna kwota dofinansowanie dla jednej firmy wynosi 40 tyś zł,

Dofinansowanie dla jednego pracownika wynosi 4 tyś zł,
Poziom dofinansowania:

 • 70% dla Samozatrudnionych,
 • 65% dla pozostałych Przedsiębiorców (i ich pracowników),

ATC Solutions

Dla kogo skierowana jest oferta dofinansowania?

 • Dla przedsiębiorców oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański)
 • Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

Jakich szkoleń dotyczy dofinansowanie?

Kursy i szkolenia instalatorów fotowoltaiki - Audyty Fotowoltaiczne

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych

Chcesz zdobyć uprawnienie na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych (PV)?

Kursy i szkolenia instalatorów fotowoltaiki - Audyty Fotowoltaiczne

Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

Jesteś certyfikowanym instalatorem systemów fotowoltaicznych (PV)?

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Chcesz zdobyć uprawnienie audytora-odbiorcy systemów fotowoltaicznych (PV)?

ATC Solutions

Jak otrzymać dofinansowanie?

 1.  Skontaktuj się z nami:
  1. ATC Poznań ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań
  2. Kom: +48 726 908 071
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY
 3. Wypełniony formularz prześlij na nasz adres:. e-mail: biuro@atcsolutions.pl
 4. Na podstawie wypełnionego formularza prześlemy instrukcję wypełniania wniosku,
 5. Wypełnij generator i złóż wniosek w dniu naboru – pomagamy w przygotowaniu formalności,
 6. W ciągu najpóźniej 30 dni, otrzymasz informację o statusie złożonego wniosku,
 7. W przypadku przyznania dofinansowania do szkoleń, Uczestnik podpisuje umowę z Operatorem,
 8. Z chwilą podpisania umowy możemy rozpocząć szkolenia objęte dofinansowaniem zgodnie z umową,
 9. Dokonujesz opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury przez ATC,
 10. Realizujemy szkolenie zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 11. Przystępujesz do egzaminu,
 12. Rozliczenie z operatorem na podstawie dokumentów (ksero uprawnień, kopia faktury, potwierdzenie przelewu, wypełniasz ankietę w BUR) .
 13.  Otrzymujesz zwrot środków na konto bankowe w ciągu 14 dni

ATC Solutions

Co trzeba zrobić by otrzymać dofinansowanie z WARP?

I ETAP – ZNALEZIENIE USŁUGI ROZWOJOWEJ – w bazie usług rozwojowych wyszukaj firmę ATC Grupa – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/dostawca-uslug/podglad?id=157136

II ETAP – UMOWA,

 • Przedsiębiorca, po wybraniu usługi rozwojowej, w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej Operatora https://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe-dla-twojego-biznesu/informacje-projektowe/, wypełnia i przesyła Formularz zgłoszeniowy.
 • Operator dokonuje weryfikacji formularza, sporządza umowę wsparcia wraz załącznikami (w tym promesę). Następnie poprzez pocztę elektroniczną wysyła ww. dokumenty do Przedsiębiorcy.
 • Przedsiębiorca dostarcza do Operatora (tradycyjną pocztą/osobiście/kurierem, itp.) wydrukowane i podpisane ww. dokumenty (2 egzemplarze).
 • Operator, po otrzymaniu podpisanej Umowy wsparcia wraz z załącznikami weryfikuje poprawność ww. dokumentów i podpisuje Umowę wsparcia oraz wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, a następnie papierową wersję ww. umowy (1 egz.) wraz załącznikami odsyła na adres Przedsiębiorcy. Jednocześnie, Operator w BUR nadaje numer ID, uprawniający do zapisu na usługę rozwojową z możliwością dofinansowania.
 • Przedsiębiorca zapisuje się na usługę rozwojową za pośrednictwem BUR, zgodnie z instrukcją BUR (zapis na usługę z profilu uczestnika instytucjonalnego, z dołączeniem Pracownika i numeru ID nadanego przez Operatora do danej umowy wsparcia).
 

III ETAP – REALIZACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ

IV ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA

Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę rozwojową ze środków własnych, a następnie składa do Operatora dokumenty niezbędne do rozliczenia, wskazane w Regulaminie projektu.

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenia dla instalatorów fotowoltaiki

Zostań profesjonalnym instalatorem fotowoltaiki z ATC Solutions dzięki naszym certyfikowanym kursom, które łączą teorię z praktyką, prowadzone przez doświadczonych ekspertów w branży.

Nasze szkolenia są teraz dostępne z możliwością dofinansowania, co czyni je bardziej przystępnymi. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój energetyczny. 

Dostępne kursy