Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Chcesz zdobyć uprawnienie audytora-odbiorcy systemów fotowoltaicznych (PV)? Zapisz się na kurs, który pomoże Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy jako audytor-odbiorca instalacji (PV). Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną (warsztaty praktyczne). Uzyskasz potwierdzenie kwalifikacji oraz cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji otrzymasz Certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Grupa docelowa:

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pracy w zawodzie audytora-odbiorcy systemów fotowoltaicznych (PV),
 • Osoby posiadające doświadczenie w montażu instalacji (PV).
 • Przedsiębiorcy chcący nadzorować prawidłowość wykonywanych prac instalacji fotowoltaicznych.
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące audytu oraz odbioru instalacji fotowoltaicznych.

Trenerzy na kursie instalator systemów fotowoltaicznych:

 • dr hab. inż. Robert J. Szulc – Wykładowca, audytor, biegły sadowy w zakresie odnawialnych źródeł energii, zawodowo związany z tematyką systemów fotowoltaicznych od 20 lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 • mgr inż. Daniel Kaczmarek – Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych wieloletni wykładowca i praktyk członek komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Program szkolenia audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP:

Zgodnie z przepisami i normami każda instalacja fotowoltaiczna wymaga audytu oraz pomiarów elektrycznych po zakończonym montażu. Brak protokołu z odbioru instalacji może skutkować odrzuceniem wypłaty odszkodowania, a nawet odebraniem uprawnień osobie, która podpisała zgłoszenie mikroinstalacji. Audyt instalacji fotowoltaicznej, którego sporządzanie jest jednym z efektów kursu, pozwala na odczyt niezbędnych danych, a to przekłada się na profesjonalne podejście do całego procesu montażu instalacji. Szkolenie opiera się na normach PN-EN 62446 i PN-EN 61557 oraz PN-HD 60364. Nasz warsztat przygotuje Cię praktycznie i techniczne do posługiwania się aparaturą pomiarową instalacji elektrycznych oraz fotowoltaicznych. Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę na temat tego, jak prawidłowo powinien zostać wykonany pomiar instalacji fotowoltaicznej oraz przygotowana dokumentacja i odbiór. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą wykonywać pomiary instalacji fotowoltaicznej. Każdy z uczestników otrzymuje protokół oraz samodzielnie wykonuje pomiary pod nadzorem specjalisty. Warto pamiętać, że wykonane pomiary dają nam gwarancję poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej. W akredytowanym ośrodku ATC Solutions zajęcia praktyczne wykonujemy na fizycznie pracujących instalacjach fotowoltaicznych.

Program szkolenia:

 • Obecny stan prawny dotyczący obowiązku wykonywania pomiarów.
 • Wymagania normy PN-EN 62446-1.
 • BHP przy wykonywaniu pomiarów.
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem miernika.
 • Opracowanie protokołu z badań elektrycznych i interpretacja wyników.
 • Wprowadzenie do zagadnienia (AUDYT).
 • Analiza dokumentacji klienta.
 • Wytyczne dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji.
 • Ćwiczenia praktyczne – badanie instalacji.
 • Sporządzenie protokołu końcowego – ekspertyzy.

Czas trwania szkolenia:

 • 13 godzin zajęć teoretycznych
 • 8 godzin zajęć praktycznych
 • Czas trwania zajęć od piątku sobota w formie stacjonarnej ( piątek od 8-16 sobota od 8-16).

Koszt szkolenia:

 • Cena za szkolenie wynosi 2 000 zł
 • Dla osób które nie posiadają uprawnień elektrycznych dodatkowy koszt:
 • Uprawnienia Eksploatacyjne do 1 kV – 850 zł
 • Uprawnienia Dozorowe do 1 kV – 850 zł
 • Uprawnienia Pomiarowe – 850 zł
 • By móc samodzielnie wykonywać pomiary instalacji fotowoltaicznej należy posiadać komplet uprawnień.
 • Całkowity koszt szkolenia dla uczestników bez uprawnień SEP 4 550 zł

Jak się zapisać:

Zapisu dokonujemy za pomocą formularza. Na podstawie formularza ATC Solutions przesyła podanie oraz zlecenie. Wypełnione podanie oraz zlecenie należy odesłać na nasz adres e-mail. Na podstawie zlecenia wystawiamy fakturę którą należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

 • ATC Solutions Sp. z o.o. ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań
 • Numer rachunku: 74 1090 1346 0000 0001 4931 0875
 • Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] nr faktury

Nocleg:

Rekomendowany przez nas obiekt obiekt to: Willa Głogowska Poznań

Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia. 

Rezerwacja i koszt noclegu w własnym zakresie.

Certyfikat

Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma Certyfikat Audytora-Odbiorcy instalacji PV oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji pomiarów i dozoru instalacji elektrycznych wydane przez SEP.

Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP
Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP
Kurs audytor-odbiorca instalacji PV z uprawnieniami SEP

Wykładowca

 • Robert Szulc
 • Daniel Kaczmarek

Cena

 • 2000 zł

Termin

 • 26.04.2024
 • 24.05.2024
 • 27.09.2024
 • 25.10.2024
 • 29.11.2024
 • 13.12.2024

Certyfikat

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Wykładowca

 • Robert Szulc
 • Daniel Kaczmarek

Cena

 • 2000 zł

Certyfikat

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Termin

 • 26.04.2024
 • 24.05.2024
 • 27.09.2024
 • 25.10.2024
 • 29.11.2024
 • 13.12.2024

ZAPISZ SIĘ: