Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych
Kurs instalatora fotowoltaiki
Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych
Kurs instalatora fotowoltaiki

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych

Chcesz zdobyć uprawnienie na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych (PV)? Zapisz się na kurs, który pomoże Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy jako instalator systemów (PV). Podczas szkolenia zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Uzyskasz potwierdzenie kwalifikacji oraz cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej. Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji otrzymasz świadectwo o ukończeniu szkolenia.

Grupa docelowa:

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do pracy w zawodzie certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (PV)
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy chcący rozszerzyć działalność w zakresie systemów fotowoltaicznych, współpraca dystrybucyjna/monterska/sprzedażowa.
 • Elektrycy
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych

Trenerzy na kursie instalator systemów fotowoltaicznych:

 • dr hab. inż. Robert J. Szulc – Wykładowca, audytor, biegły sadowy w zakresie odnawialnych źródeł energii, zawodowo związany z tematyką systemów fotowoltaicznych od 20 lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 • mgr inż. Daniel Kaczmarek – Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych wieloletni wykładowca i praktyk członek komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Tomasz Tarnowski – Instalator praktyk 15 lat doświadczenia, zawodowo prowadzi firmę zajmująca się montażem systemów fotowoltaicznych w całej europie, główna specjalizacja systemy fotowoltaiczne montowane na wodzie.

Najlepszą rekomendacją są opinie naszych kursantów!

Super szkolenie.
PolecamBartosz Waleryszak Kurs luty 2024

Jestem bardzo zadowolony z kursu. Szkolenie po prostu petarda! Ogromna wiedza przekazana w sposób zrozumiały dla każdego. Warto było posłuchać ludzi z takim doświadczeniem.

Artur Górak Kurs luty 2024

Szkolenie zorganizowane bardzo profesjonalnie.
Do tego świetna atmosfera i kompetentni wykładowcy.

Jarosław Szczubiałkiewicz Kurs luty 2024

Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Wszystko odbyło się bardzo profesjonalnie.
Mam same pozytywne odczucia po tym szkoleniu.

Szymon Niski Kurs luty 2024

Super szkolenie godne polecenia każdemu zainteresowanemu startem w tej branży.Remigiusz Mnich Kurs luty 2024

  Program szkolenia certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych:

  • Zagadnienia ogólne, dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
  • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
  • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego
  • Wydajność systemów fotowoltaicznych,
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,

  Czas trwania szkolenia:

  • 16 godzin zajęć teoretycznych
  • 8 godzin zajęć praktycznych
  • Czas trwania zajęć od piątku do niedzieli w formie stacjonarnej ( piątek od 15-20 sobota-niedziela od 8-15).

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika szkolenia do egzaminu przed komisją UDT oraz praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej pracy przy montażu systemów fotowoltaicznych.

  Certyfikat wydany przez Prezesa UDT ważny jest 5 lat. Przed upływem tego terminu należy odbyć szkolenie odnawiające dla certyfikowanych instalatorów systemów fotowoltaicznych.

  Jak się zapisać:

  Zapisu dokonujemy za pomocą formularza. Na podstawie formularza ATC Solutions przesyła podanie oraz zlecenie. Wypełnione podanie oraz zlecenie należy odesłać na nasz adres e-mail. Na podstawie zlecenia wystawiamy fakturę którą należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia.

  Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

  • ATC Solutions Sp. z o.o. ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań
  • Numer rachunku: 74 1090 1346 0000 0001 4931 0875
  • Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] nr faktury

  Nocleg:

  Rekomendowany przez nas obiekt obiekt to: Willa Głogowska Poznań

  Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia. 

  Rezerwacja i koszt noclegu w własnym zakresie.

  Warunki udziału w szkoleniu:

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty tytułem zadatku, na podany na stronie nr konta. Zadatek zaliczymy na poczet ceny szkolenia. W razie niepojawienia się uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z udziału w nim, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jest możliwość jednorazowego przeniesienia rezerwacji na kolejną edycję.

  Zmiany w szkoleniu:

  ATC Solutions zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleniu oraz w związku z warunkami pogodowymi dopuszcza się możliwość zmiany kolejności zajęć.

  Materiały szkoleniowe:

  Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają na miejscu lub elektronicznie.

  Certyfikat

  Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych ma na celu przygotowanie uczestnika szkolenia do egzaminu państwowego przed komisja egzaminacyjną UDT.

  Organ wydający certyfikat jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

  Certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii: Systemów Fotowoltaicznych (PV)

  Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych
  Kurs instalatora fotowoltaiki
  Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych
  Kurs instalatora fotowoltaiki
  Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych
  Kurs instalatora fotowoltaiki

  Po zakończeniu naszego szkolenia każdy uczestnik będzie:

  • znał podstawowe akty prawne, krajowe i międzynarodowe, regulujące kwestie związane z bhp oraz regulacje związane ze stosowaniem i wykorzystaniem fotowoltaiki,
  • znał własności fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
  • potrafił zidentyfikować, przeanalizować i ocenić zagrożenia, oraz określić ryzyko związane z tymi zagrożeniami,
  • znał zasady stosowania systemów fotowoltaicznych,
  • znał nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne montażu i regulacji instalacji systemów fotowoltaicznych,
  • potrafił określić wydajność systemów fotowoltaicznych,
  • posiadał wiedzę na temat nowoczesnych metod pracy i szkolenia,
  • posiadł wiedze na temat postępowania w sytuacjach awarii, pożaru, wypadku,
  • potrafił analizować podstawowe błędy oraz monitorować własności systemu fotowoltaicznego.

  Na szkoleniu poruszamy takie zagadnienia jak:

  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasada działania systemów fotowoltaicznych
   • ogniwo słoneczne – budowa i zasada działania
   • rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych
   • rodzaje systemów fotowoltaicznych
   • urządzenia i elementy systemów fotowoltaicznych
  • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
   • wybór rozwiązań technicznych
   • pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych
   • autonomiczne systemy fotowoltaiczne
   • podłączanie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej
   • polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą
   • tematyczną
  • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego
   • plan instalacji (
   • narzędzia i wyposażenie do montażu
   • zasady praktyczne wykonywania instalacji, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli
   • konfigurowanie i uruchamianie systemów fotowoltaicznych
   • współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych
   • ograniczanie przepięć
   • instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia
   • montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (bipv) i systemów niezintegrowanych (bapv)
   • analiza typowych błędów montażowych
   • warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji
  • Wydajność systemów fotowoltaicznych
   • charakterystyki prądowo-napięciowe modułów; punkt mocy maksymalnej
   • czynniki mające wpływ na wydajność pracy instalacji
   • ocena pracy systemu – porównanie założonych i rzeczywistych parametrów pracy instalacji
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych
   • analiza typowych błędów związanych z modernizacją i utrzymaniem instalacji w należytym stanie technicznym
   • rodzaje typowych zakłóceń i awarii systemów fotowoltaicznych
   • monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza

  Dlaczego warto zdobyć kwalifikacje instalatora instalacji fotowoltaicznej ?

  Zdobycie kwalifikacji jako instalator instalacji fotowoltaicznej jest wartościowe z wielu powodów:

  • Rosnący rynek i rozwój branży fotowoltaicznej: Rynek energii słonecznej rozwija się dynamicznie, a fotowoltaika staje się coraz bardziej popularna jako źródło czystej energii. Zdobywanie kwalifikacji jako instalator fotowoltaiki umożliwia wykorzystanie korzyści z tego rosnącego rynku i zapewnia atrakcyjne możliwości zatrudnienia.
  • Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów: Wzrost popytu na instalacje fotowoltaiczne prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych instalatorów. Posiadanie kwalifikacji jako instalator fotowoltaiki daje konkurencyjną przewagę na rynku pracy i zwiększa szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.
  • Wysokie zarobki: Instalatorzy systemów fotowoltaicznych cieszą się dobrą reputacją ze względu na swoje wysokie umiejętności i specjalistyczną wiedzę. To przekłada się na atrakcyjne wynagrodzenia. Zdobycie kwalifikacji jako instalator fotowoltaiki otwiera drogę do zarobków zależnych od doświadczenia i umiejętności.
  • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska: Praca jako instalator fotowoltaiki umożliwia przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Energia słoneczna jest czystym, odnawialnym źródłem energii, które pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejsza zależność od tradycyjnych paliw kopalnych.
  • Możliwość samozatrudnienia: Posiadanie kwalifikacji jako instalator fotowoltaiki daje możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Można otworzyć firmę specjalizującą się w instalacjach fotowoltaicznych, co pozwala na elastyczne zarządzanie czasem i budowę własnej marki w branży.
  • Rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie umiejętności: Branża fotowoltaiczna jest dynamiczna i ciągle się rozwija. Posiadanie kwalifikacji jako instalator fotowoltaiki otwiera możliwość uczestnictwa w szkoleniach, kursach doskonalących i konferencjach, co pozwala na ciągłe podnoszenie umiejętności i dostosowywanie się do najnowszych trendów i technologii.

  Dlaczego warto wybrać właśnie nasze szkolenie ?

  • Oprócz wiedzy teoretycznej prowadzimy też zajęcia praktyczne na których będziesz mógł sprawdzić swoją wiedzę techniczną i faktycznie przetestować przyswojoną wiedzę.
  • Doświadczenie w fotowoltaice – zajęcia praktycznie i teoretyczne są przeprowadzenia przez mistrzów w swojej dziedzinie. Nasi wykładowcy mają wieloletnie doświadczanie pracy z systemami fotowoltaicznymi potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
  • Nasza firma wykonała już ponad kilkaset instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Europy – znamy się na tym jak nikt inny, i mamy praktycznie doświadczenie z problemami jakie mogą napotkać instalatorzy systemów fotowoltaicznych, dzięki czemu doskonale wiemy jaką wiedzą należy przekazać naszym kursantom.
  • Od A do Z w fotowoltaice – poruszamy wszystkie zagadnienie związane z fotowoltaiką
  • O wysokiej jakości naszego kursu świadczą liczby – po 15 edycjach kursu wyszkoliliśmy już setki instalatorów którzy otrzymali od nas certyfikat instalatora fotowoltaiki.
  • Szkolimy od 2019 roku z zakresu instalacji systemów fotowoltaicznych
  • Akredytacja UDT – posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego która świadczy o jakości naszego kursu.
  • Omawiamy wady i zalety wielu systemów. Poznasz urządzenia kilku producentów, i będzie wiedział na co zwracać uwagę przy każdym z nich.
  • Szkolenie poświadczone certyfikatem
  • Wiedza której nie zdobędzie nigdzie indziej, od instalatorów którzy systemy fotowoltaiki mają w krwi.

  Członkostwo w komisjach egzaminacyjnych dla osób które ubiegają się o certyfikatu.

  Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego która świadczy o jakości naszego kursu.

  POZYSKAJ WIEDZĘ OD SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE FOTOWOLTAIKI !

  Nasz wykładowca - dr hab. inż. Robert J. Szulc jest również biegłym sądowym w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz systemów fotowoltaicznych.

  Nasz wykładowca - mgr inż. Daniel Kaczmarek jest członkiem komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się wydanie certyfikatu instalatora instalacji fotowoltaicznych.

  Wykładowca

  • Robert Szulc
  • Daniel Kaczmarek
  • Tomasz Tarnowski

  Cena

  • 1300 zł

  Termin

  • 17.05.2024
  • 21.06.2024
  • 19.07.2024
  • 23.08.2024
  • 20.09.2024
  • 18.10.2024
  • 22.11.2024
  • 06.12.2024

  Certyfikat

  • Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii

  Wykładowca

  • Robert Szulc
  • Daniel Kaczmarek
  • Tomasz Tarnowski

  Cena

  • 1300 zł

  Termin

  • 17.05.2024
  • 21.06.2024
  • 19.07.2024
  • 23.08.2024
  • 20.09.2024
  • 18.10.2024
  • 22.11.2024
  • 06.12.2024

  Certyfikat

  • Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii

  ZAPISZ SIĘ: