Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych
Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

Jesteś certyfikowanym instalatorem systemów fotowoltaicznych (PV)? Zapisz się na kurs odnawiający, który umożliwia przedłużenie certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych (PV) wydanego przez prezesa UDT. Szkolenie należy ukończyć przed upływem 5 lat od daty wydania certyfikatu. Podczas szkolenia przedstawimy wybrane zagadnienia ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu w celu przedłożenia w UDT.

Grupa docelowa:

 • Osoby posiadające Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii: Systemów fotowoltaicznych (PV)

Trenerzy na kursie instalator systemów fotowoltaicznych:

 1. dr hab. inż. Robert J. Szulc – Wykładowca, audytor, biegły sadowy w zakresie odnawialnych źródeł energii, zawodowo związany z tematyką systemów fotowoltaicznych od 20 lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
 2. mgr inż. Daniel Kaczmarek – Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych wieloletni wykładowca i praktyk członek komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
 3. Tomasz Tarnowski – Instalator praktyk 15 lat doświadczenia, zawodowo prowadzi firmę zajmująca się montażem systemów fotowoltaicznych w całej europie, główna specjalizacja systemy fotowoltaiczne montowane na wodzie.

Program szkolenia certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych:

 • Zagadnienia ogólne, dokumenty odniesienia dotyczące stosowania systemów fotowoltaicznych,
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych,
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych,
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych,

Czas trwania szkolenia:

 • 16 godzin zajęć teoretycznych
 • 4 godzin zajęć praktycznych
 • Czas trwania zajęć od piątku do niedzieli w formie stacjonarnej ( piątek od 15-20 sobota-niedziela od 8-15).

Cel szkolenia

 • Celem kursu jest: Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień ze szkolenia podstawowego, w szczególności dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych
  technologii i dobrych praktyk instalacyjnych.
 • Certyfikat wydany przez Prezesa UDT ważny jest 5 lat.

Jak się zapisać:

Zapisu dokonujemy za pomocą formularza. Na podstawie formularza ATC Solutions przesyła podanie oraz zlecenie. Wypełnione podanie oraz zlecenie należy odesłać na nasz adres e-mail. Na podstawie zlecenia wystawiamy fakturę którą należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

 • ATC Solutions Sp. z o.o. ul. Kamienicka 11, 60-164 Poznań
 • Numer rachunku: 74 1090 1346 0000 0001 4931 0875
 • Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] nr faktury

Nocleg:

Rekomendowany przez nas obiekt obiekt to: Willa Głogowska Poznań

Nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia. 

Rezerwacja i koszt noclegu w własnym zakresie.

Warunki udziału w szkoleniu:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty tytułem zadatku, na podany na stronie nr konta. Zadatek zaliczymy na poczet ceny szkolenia. W razie niepojawienia się uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z udziału w nim, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jest możliwość jednorazowego przeniesienia rezerwacji na kolejną edycję.

Zmiany w szkoleniu:

ATC Solutions zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleniu oraz w związku z warunkami pogodowymi dopuszcza się możliwość zmiany kolejności zajęć.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymają na miejscu lub elektronicznie.

Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych
Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych
Kurs odnawiający dla instalatorów systemów fotowoltaicznych

Wykładowca

 • Robert Szulc
 • Daniel Kaczmarek
 • Tomasz Tarnowski

Cena

 • 1300 zł

Termin

 • 17.05.2024
 • 21.06.2024
 • 19.07.2024
 • 23.08.2024
 •  20.09.2024
 • 18.10.2024
 • 22.11.2024
 • 06.12.2024

Certyfikat

 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez ATC Solutions

Wykładowca

 • Robert Szulc
 • Daniel Kaczmarek
 • Tomasz Tarnowski

Cena

 • 1300 zł

Certyfikat

 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane przez ATC Solutions

Termin

 • 17.05.2024
 • 21.06.2024
 • 19.07.2024
 • 23.08.2024
 • 20.09.2024
 • 18.10.2024
 • 22.11.2024
 • 06.12.2024

ZAPISZ SIĘ: