Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych

Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych

Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych

Cel pomiarów i znaczenie dla efektywności systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne, szeroko stosowane jako źródła odnawialnej energii, przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Poprawne działanie tych systemów ma kluczowe znaczenie dla osiągania oczekiwanej wydajności energetycznej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. W związku z tym pomiary elektryczne stanowią istotny element procesu projektowania, instalacji, monitorowania i konserwacji systemów PV.

Znaczenie pomiarów elektrycznych w systemach PV

Instalacje fotowoltaiczne odgrywają coraz większą rolę w globalnej produkcji energii odnawialnej. Pomiary elektryczne w systemach PV są niezbędne, aby zagwarantować optymalną wydajność, niezawodność oraz bezpieczeństwo tych systemów. Poniżej przedstawiamy kluczowe aspekty, które podkreślają znaczenie pomiarów elektrycznych w instalacjach fotowoltaicznych.

 1. Optymalizacja wydajności: Dokładne pomiary elektryczne pozwalają na monitorowanie i analizowanie parametrów pracy systemu PV, takich jak napięcie, prąd czy moc. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie ustawień, co prowadzi do maksymalizacji wydajności energetycznej.

 2. Wykrywanie i diagnostyka awarii: Regularne pomiary elektryczne umożliwiają wczesne wykrywanie nieprawidłowości w działaniu systemu, takich jak uszkodzenia paneli, falowników czy innych elementów. Dzięki temu można szybko zidentyfikować i naprawić problem, co zminimalizuje przestoje i utraty energii.

 3. Kontrola jakości komponentów i połączeń: Pomiary elektryczne pozwalają na ocenę jakości komponentów i połączeń w systemie PV. W ten sposób można zidentyfikować potencjalne punkty słabe oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi normami i przepisami.

 4. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji systemu: Pomiary elektryczne są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa użytkowania instalacji fotowoltaicznych. Dzięki nim można monitorować stan izolacji, obciążenia czy temperatury poszczególnych elementów, co pozwala na wykrycie ewentualnych zagrożeń i podjęcie stosownych działań.

Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych

Pomiary elektryczne w instalacjach fotowoltaicznych

 • Pomiary napięcia: Pomiary napięcia są niezbędne do oceny prawidłowego działania paneli fotowoltaicznych, falowników oraz innych elementów systemu PV. Pomiar napięcia pozwala na wykrycie ewentualnych problemów, takich jak uszkodzenia ogniw czy nieprawidłowe połączenia.
 • Pomiary prądu: Pomiary prądu są kluczowe dla określenia wydajności systemu fotowoltaicznego. Prąd generowany przez panele fotowoltaiczne zależy od warunków atmosferycznych oraz intensywności promieniowania słonecznego. Monitorowanie prądu pozwala na optymalizację pracy systemu oraz wykrywanie ewentualnych problemów związanych z przewodami czy złączami.
 • Pomiary mocy: Pomiary mocy są niezbędne do oceny ogólnej wydajności systemu fotowoltaicznego. Moc generowana przez system PV zależy od wielu czynników, takich jak napięcie, prąd czy temperatury elementów. Monitoring mocy pozwala na ocenę efektywności pracy systemu oraz na kontrolowanie jego wydajności w czasie.
 • Pomiary rezystancji: Pomiary rezystancji są ważne dla oceny stanu izolacji przewodów i połączeń w systemie fotowoltaicznym. Wysoka rezystancja izolacji zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz minimalizuje ryzyko porażenia prądem. Pomiary te są również pomocne w wykrywaniu uszkodzeń ogniw fotowoltaicznych czy problemów związanych z korozją.
 • Pomiary temperatury: Temperatura ma istotny wpływ na wydajność systemu fotowoltaicznego. Wysokie temperatury mogą prowadzić do spadku wydajności paneli, uszkodzeń falowników czy innych elementów systemu. Pomiary temperatury pozwalają na monitorowanie pracy systemu w różnych warunkach klimatycznych oraz na wykrywanie ewentualnych problemów związanych z przegrzewaniem czy niedostatecznym chłodzeniem.
Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych
Sprzedaż paneli fotowoltaicznych - Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych - Audyt instalacji fotowoltaicznej

Kluczowe pomiary elektryczne

 1. Pomiar wydajności paneli fotowoltanicznych:

  • Napięcie otwartego obwodu (Voc): Mierzenie napięcia generowanego przez moduł fotowoltaniczny, kiedy nie jest podłączony do obciążenia.
  • Prąd zwarciowy (Isc): Mierzenie maksymalnego prądu generowanego przez moduł, kiedy jest krótko spięty.
  • Napięcie maksymalnej mocy (Vmp) i Prąd maksymalnej mocy (Imp): Pomiary te wskazują, przy jakim napięciu i prądzie moduł generuje największą moc.
 2. Kontrola inwertera:

  • Napięcie wejściowe: Mierzenie napięcia na wejściu inwertera pochodzącego z paneli fotowoltanicznych.
  • Prąd wejściowy: Pomiar prądu wchodzącego do inwertera.
  • Napięcie wyjściowe: Mierzenie napięcia na wyjściu inwertera dostarczanego do sieci lub obciążenia.
  • Prąd wyjściowy: Pomiar prądu wychodzącego z inwertera.
 3. Pomiar oporności izolacji:

  • Wykonywany za pomocą megomierza, mierzy oporność izolacji między przewodami a ziemią, aby upewnić się, że nie ma niedopuszczalnych przecieków prądu.
 4. Pomiary zabezpieczeń:

  • Test różnicowy: Sprawdzenie, czy zabezpieczenie różnicowe działa poprawnie i w odpowiednim czasie reaguje na wyciek prądu do ziemi.
  • Pomiar czasu reakcji wyłączników nadprądowych: Upewnienie się, że wyłączniki działają poprawnie i w odpowiednim czasie reagują na nadmierny prąd.
 5. Pomiar skuteczności uziemienia:

  • Sprawdzenie, czy układ uziemienia jest skuteczny i czy ma odpowiednio niską oporność, aby zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu do ziemi w przypadku awarii.

 

Te pomiary mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności działania instalacji fotowoltanicznej. 

Rezystancja falownika (lub inaczej inwertera)

Falowniki przekształcają prąd stały (DC) z paneli fotowoltanicznych na prąd przemienny (AC), który może być dostarczany do sieci.

Jednak w kontekście pewnych analiz, może być potrzebne zrozumienie „rezystancji” falownika w odniesieniu do kilku różnych aspektów:

 1. Rezystancja wewnętrzna: Podczas konwersji z DC na AC, niektóra energia jest tracona w falowniku z powodu jego wewnętrznej rezystancji. Oznacza to, że falownik ma pewną efektywność (zwykle powyżej 90% dla nowoczesnych falowników), a różnica pomiędzy energią wejściową a wyjściową jest tracona głównie z powodu ciepła generowanego przez tę wewnętrzną rezystancję.

 2. Rezystancja izolacji: W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności, falowniki są projektowane tak, aby miały wysoką rezystancję izolacji. Pomiar rezystancji izolacji falownika jest ważny, aby upewnić się, że nie ma przecieku prądu.

 3. Rezystancja połączeń: Wszystkie połączenia elektryczne, w tym te w falowniku, mają pewną rezystancję, która może wpływać na wydajność systemu. Ważne jest, aby te połączenia były dokładnie dokręcone i aby miały jak najmniejszą rezystancję.

Pomiar radiancji

Pomiar radiancji odnosi się do ilości energii promieniującej z określonej powierzchni w jednostce czasu na jednostkę obszaru i na jednostkę kąta bryłowego. Jest to ważne w wielu dziedzinach, w tym w naukach atmosferycznych, oceanografii, teledetekcji, fizyce oraz oczywiście w technologii paneli fotowoltanicznych.

W kontekście fotowoltaiki, radiancja ma bezpośredni wpływ na ilość energii, która może być zaabsorbowana przez panele słoneczne i przekształcona w energię elektryczną. Oto niektóre kluczowe aspekty związane z pomiarem radiancji:

 1. Przyrządy pomiarowe: Najczęściej używanym urządzeniem do pomiaru radiancji słonecznej jest pirheliometr. Mierzy on radiancję bezpośrednią od Słońca. Istnieją też inne urządzenia, takie jak pyranometry, które mierzą całkowitą radiancję (bezpośrednią i rozproszoną) docierającą do powierzchni ziemi.

 2. Jednostki: Typowa jednostka radiancji to W/m^2/sr (waty na metr kwadratowy na steradian). W kontekście fotowoltaiki, często opisuje się ją po prostu w jednostkach W/m^2, koncentrując się na mocy na jednostkę powierzchni.

 3. Znaczenie dla fotowoltaiki: Radiancja słoneczna na powierzchnię ziemi jest zmienna i zależy od wielu czynników, takich jak pora dnia, pory roku, szerokość geograficzna, warunki atmosferyczne i inne. Dlatego pomiar radiancji jest kluczowy, aby precyzyjnie ocenić wydajność instalacji fotowoltanicznej w danym miejscu i czasie.

 4. Zastosowanie w badaniach: W badaniach nad fotowoltaiką, dokładne pomiary radiancji są niezbędne do oceny wydajności różnych typów paneli słonecznych, technologii i strategii zarządzania energią.

Współczynnik radiancji jest jednym z wielu czynników wpływających na wydajność systemów fotowoltanicznych, ale jest to kluczowy wskaźnik, który pomaga inżynierom i naukowcom zrozumieć i optymalizować działanie tych systemów.