Edit Content
FOTOWOLTAIKA - TURBINY WIATROWE - SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS - SZKOLENIA I AUDYTY - Kompleksowe rozwiązania z zakresu zielonej i taniej energii

Kompleksowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki

Odpowiadamy na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Ochrona środowiska oraz rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez szereg usług.

ATC SOLUTIONS

Audyt ekspertyza - audyt wykonywany przed montażem instalacji fotowoltaicznych

ATC Solutions

Audyt wykonywany przed montażem instalacji fotowoltaicznych

Audyt przed montażem instalacji fotowoltaicznej to ważny proces, który pozwala ocenić, czy dane miejsce jest odpowiednie do instalacji paneli słonecznych, oraz jakie mogą być potencjalne korzyści i wyzwania związane z tą technologią. Audyt taki obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Ocena lokalizacji: Audytor oceni, czy lokalizacja jest odpowiednia dla instalacji fotowoltaicznej. Bierze pod uwagę aspekty takie jak ekspozycja na słońce, obecność cieni, kąt dachu, jego stan oraz przestrzeń dostępną na montaż paneli.

 2. Ocena konsumpcji energii: Audytor analizuje historyczne zużycie energii w budynku. Pozwala to zrozumieć, jaka moc instalacji jest potrzebna, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię.

 3. Projektowanie systemu: Na podstawie wyników oceny lokalizacji i konsumpcji energii, audytor pomoże zaprojektować system fotowoltaiczny, który będzie najbardziej efektywny i ekonomiczny.

 4. Analiza finansowa: Audytor przeprowadzi analizę finansową, uwzględniając koszty instalacji, przewidywane oszczędności na rachunkach za energię, a także dostępne programy dotacji czy ulgi podatkowe.

 5. Sprawozdanie: Po przeprowadzeniu audytu, audytor powinien dostarczyć szczegółowe sprawozdanie, które zawiera wszystkie zebrane informacje, zalecenia dotyczące projektu i analizę finansową.

 6. Zalecenia: Na koniec audytor powinien przedstawić zalecenia dotyczące tego, czy instalacja fotowoltaiczna jest odpowiednia, jakie mogą być korzyści i jakie kroki należy podjąć, aby zrealizować projekt.

Pamiętaj, że powyższe kroki mogą się różnić w zależności od konkretnej sytuacji i miejsca. Zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym audytorem lub firmą zajmującą się instalacjami fotowoltaicznymi.

Audyt instalacji fotowoltaicznej.

Co zawiera audyt wykonywany przed montażem instalacji fotowoltaicznych

Miejsce posadowienia obiektu

Te czynniki są istotne podczas oceny lokalizacji dla instalacji fotowoltaicznej.

 1. Miejsce posadowienia obiektu (budynek, grunt): To, gdzie znajduje się obiekt, może mieć znaczący wpływ na wydajność instalacji fotowoltaicznej. W przypadku budynku, konstrukcja i kształt dachu, jak również jego stan, mogą wpływać na możliwość montażu paneli. Wolne, niezabudowane grunty mogą zapewniać większą elastyczność w lokalizacji paneli, ale mogą też wiązać się z większymi kosztami instalacji.

 2. Szerokość geograficzna: Szerokość geograficzna wpływa na ilość dostępnego światła słonecznego w ciągu dnia i roku. Im bliżej równika, tym więcej jest potencjalnego nasłonecznienia.

 3. Kierunek (strony świata): W kontekście instalacji fotowoltaicznych, najlepszym kierunkiem dla paneli jest południe (w półkuli północnej), ponieważ umożliwia to największe nasłonecznienie przez większość dnia. Jeśli to niemożliwe, panele mogą być również skierowane na wschód lub zachód, ale mogą wtedy generować nieco mniej energii.

Dodatkowo, dla optymalnej wydajności, panele powinny być ustawione pod odpowiednim kątem, zależnym od szerokości geograficznej. Audytor powinien ocenić wszystkie te czynniki podczas oceny lokalizacji.

Rodzaj budynku

Rodzaj budynku, liczba kondygnacji i rodzaj dachu to ważne czynniki, które są brane pod uwagę podczas audytu przed montażem instalacji fotowoltaicznej.

 1. Rodzaj budynku: Różne typy budynków, takie jak domy jednorodzinne, wielorodzinne, budynki komercyjne, mogą mieć różne wymagania i ograniczenia dotyczące instalacji fotowoltaicznej. Na przykład, domy jednorodzinne zwykle mają więcej przestrzeni dachowej na panele, podczas gdy w budynkach wielorodzinnych może to być bardziej skomplikowane z powodu podziału przestrzeni i konieczności uzyskania zgody od innych mieszkańców.

 2. Liczba kondygnacji: Liczba pięter budynku może wpływać na koszt i złożoność instalacji, a także na dostęp do dachu dla celów konserwacji i napraw. Wysokie budynki mogą również być bardziej narażone na silny wiatr, co może wpływać na montaż i stabilność paneli.

 3. Rodzaj dachu: Materiał, kształt i kąt nachylenia dachu mają duże znaczenie dla montażu paneli słonecznych. Niektóre materiały dachowe są trudniejsze do pracy, a ich zastąpienie lub naprawa mogą być kosztowne. Kształt i kąt dachu wpływają na to, ile promieni słonecznych dociera do paneli. Idealnym kątem dla paneli jest taki, który odpowiada szerokości geograficznej danego miejsca.

Dodatkowo, audytor powinien wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak wiek i stan dachu, obecność przeszkód (na przykład drzewa, kominy, okna dachowe), które mogą rzucać cień na panele, oraz lokalne przepisy budowlane i zasady dotyczące instalacji paneli słonecznych.

Dokumenty od inwestora

Dokumenty od inwestora, takie jak faktury za energię z ostatnich lat, są niezwykle istotne podczas audytu przed montażem instalacji fotowoltaicznej. Te dokumenty pomagają audytorowi zrozumieć profil zużycia energii inwestora, co jest kluczowe do zaprojektowania efektywnego systemu fotowoltaicznego. Oto jakie informacje mogą dostarczyć te dokumenty:

 1. Całkowite zużycie energii: Faktury za energię elektryczną pokazują, ile energii zużywa gospodarstwo domowe lub budynek komercyjny w ciągu roku. To pozwala audytorowi oszacować, jak duża musi być instalacja fotowoltaiczna, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię.

 2. Sezonowe wahania zużycia energii: Faktury za energię mogą również pokazywać zmiany w zużyciu energii w ciągu roku. Na przykład, jeśli inwestor zużywa więcej energii latem (na przykład z powodu klimatyzacji), może to wpływać na rozmiar i projekt systemu fotowoltaicznego.

 3. Koszty energii: Faktury za energię pokazują, ile inwestor płaci za energię. To jest ważne dla analizy finansowej, ponieważ oszczędności na rachunkach za energię są jednym z głównych korzyści z instalacji fotowoltaicznej.

Inwestor powinien dostarczyć jak najwięcej faktur za energię – idealnie z ostatnich 2-3 lat – aby audytor mógł dokładnie ocenić profil zużycia energii. Jeśli takie faktury nie są dostępne, audytor może poprosić o inne dokumenty, które mogą pomóc oszacować zużycie energii, na przykład faktury za ogrzewanie lub informacje o ilości i typie urządzeń elektrycznych używanych w budynku.

Rodzaj instalacji elektrycznej i możliwość podpięcia instalacji elektrycznej

Rodzaj istniejącej instalacji elektrycznej jest bardzo ważny podczas oceny lokalizacji pod kątem instalacji fotowoltaicznej.

 1. Jednofazowa vs trójfazowa: Systemy fotowoltaiczne mogą być zaprojektowane do pracy z instalacjami jednofazowymi lub trójfazowymi. Typ instalacji elektrycznej wpływa na rodzaj inwertera, który jest potrzebny do przekształcenia prądu stałego wygenerowanego przez panele słoneczne na prąd zmienny, który jest wykorzystywany w domu lub jest wprowadzany do sieci. Inwestor powinien poinformować audytora o typie obecnej instalacji elektrycznej.

 2. Możliwość podpięcia instalacji elektrycznej: Istniejące połączenie z siecią energetyczną musi być w stanie obsłużyć dodatkowy prąd wygenerowany przez instalację fotowoltaiczną. W niektórych przypadkach może to wymagać modernizacji lub modyfikacji istniejącej instalacji elektrycznej.

Audyt powinien również uwzględniać inne aspekty instalacji elektrycznej, takie jak wiek i stan instalacji, dostępność miejsca na nowy inwerter, a także przepisy lokalne i wymagania sieciowe dotyczące podłączenia systemów fotowoltaicznych.

Inwestor powinien dostarczyć audytorowi jak najwięcej informacji o istniejącej instalacji elektrycznej, a audytor powinien skonsultować się z lokalnym dostawcą energii lub licencjonowanym elektrykiem, jeśli to konieczne.

Miejsca przeprowadzenia przewodów elektrycznych

Rozważanie miejsc przeprowadzenia przewodów elektrycznych jest istotnym elementem planowania instalacji fotowoltaicznej. Przewody muszą być poprowadzone od paneli słonecznych do inwertera, a następnie do punktu połączenia z siecią elektryczną w budynku. Wybór najodpowiedniejszej trasy dla przewodów zależy od kilku czynników:

 1. Długość trasy: Długie trasy przewodów mogą powodować straty energii z powodu oporu elektrycznego. Dlatego lepiej jest umieścić inwerter jak najbliżej paneli słonecznych.

 2. Przepisy budowlane i elektryczne: Przewody muszą być poprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i standardami elektrycznymi. Na przykład, przewody mogą musieć być umieszczone w rurach ochronnych, ukryte w ścianach, czy prowadzone poza zasięgiem osób.

 3. Estetyka: Przewody powinny być poprowadzone w taki sposób, aby były jak najmniej widoczne i nie wpływały negatywnie na wygląd budynku.

 4. Ochrona przed uszkodzeniami: Przewody powinny być zabezpieczone przed potencjalnymi uszkodzeniami, na przykład poprzez umieszczenie ich wewnątrz budynku lub zabezpieczenie na zewnątrz przed wpływem pogody.

Ostateczna decyzja o miejscu przeprowadzenia przewodów elektrycznych zależy od specyfiki danego budynku i powinna być podjęta po konsultacji z profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych lub licencjonowanym elektrykiem.

Umiejscowienie falownika na obiekcie

Falownik jest kluczowym komponentem systemu fotowoltaicznego, który przekształca prąd stały (DC) generowany przez panele słoneczne na prąd zmienny (AC), który może być używany w domu lub przekazany do sieci energetycznej. Wybór odpowiedniego miejsca na umieszczenie falownika jest bardzo ważny i zależy od kilku czynników:

 1. Odległość od paneli słonecznych: Jak wspomniano wcześniej, długie trasy przewodów mogą powodować straty energii z powodu oporu elektrycznego. Dlatego zaleca się umieszczenie falownika jak najbliżej paneli słonecznych, o ile to możliwe.

 2. Warunki środowiskowe: Falownik powinien być umieszczony w miejscu, które jest suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym i nie narażonym na bezpośrednie światło słoneczne. Ekstremalne temperatury i wilgoć mogą skrócić żywotność falownika i zmniejszyć jego wydajność.

 3. Dostęp: Falownik powinien być umieszczony w miejscu, które jest łatwo dostępne dla konserwacji i monitorowania. Wiele falowników ma wskaźniki LED lub wyświetlacze, które pozwalają na szybką ocenę stanu systemu.

 4. Przepisy budowlane i elektryczne: Falownik musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i standardami elektrycznymi. Na przykład, może być wymagane, aby falownik był zamontowany na pewnej wysokości i w bezpiecznej odległości od łatwo zapalnych materiałów.

 5. Estetyka: Chociaż to nie jest najważniejszy czynnik, falownik powinien być umieszczony w taki sposób, aby był jak najmniej widoczny i nie wpływał negatywnie na wygląd budynku.

Konsultacje z profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych lub licencjonowanym elektrykiem pomogą określić najodpowiedniejsze miejsce na umieszczenie falownika na obiekcie.

Rodzaj i sposób uziemienia instalacji fotowoltaicznej

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej jest kluczowe dla bezpieczeństwa systemu. Służy do zapobiegania porażeniu prądem, w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów czy innych awarii, i do ochrony sprzętu przed przepięciami, takimi jak uderzenia pioruna.

 1. Rodzaj uziemienia: Typowo uziemienie w systemie PV obejmuje uziemienie na poziomie systemowym i uziemienie na poziomie sprzętowym.

  • Uziemienie systemowe: Odnosi się do uziemienia samego układu PV, tj. połączenia jednego z przewodów z paneli słonecznych bezpośrednio do uziemienia.

  • Uziemienie sprzętowe: Odnosi się do uziemienia metalowych części systemu, które mogą nabrać ładunku elektrycznego (na przykład metalowe obudowy inwerterów czy ramy paneli), ale które zwykle nie przewodzą prądu.

 2. Sposób uziemienia: Technika uziemienia zależy od specyfikacji systemu i lokalnych przepisów. Zwykle obejmuje to połączenie przewodów uziemiających z metalowymi częściami systemu i prowadzenie ich do elektrody uziemiającej, która jest umieszczona w ziemi. Przewód uziemiający powinien być odpowiedniej wielkości, aby mógł przewodzić prąd bezpiecznie w razie awarii, i powinien być dobrze izolowany, aby nie uległ korozji.

 3. Elektroda uziemiająca: To metalowy pręt, który jest wkopany w ziemię i służy jako ścieżka do bezpiecznego odprowadzenia prądu do ziemi. Materiał, wielkość i głębokość wkopania elektrody zależą od lokalnych przepisów i specyfiki gruntu.

Wszystkie aspekty uziemienia powinny być zgodne z lokalnymi kodeksami budowlanymi i elektrycznymi, a prace powinny być wykonywane przez licencjonowanego elektryka. System uziemienia powinien również być regularnie sprawdzany, aby upewnić się, że pozostaje skuteczny przez cały okres eksploatacji systemu PV.

Zacienienia oraz sposób sprawdzenia na przestrzeni roku

Zacienienie to jeden z kluczowych czynników wpływających na wydajność instalacji fotowoltaicznej. Nawet niewielkie zacienienie jednego z paneli może znacząco zmniejszyć wydajność całego systemu. Zacienienie może być spowodowane przez różne obiekty, takie jak drzewa, budynki, kominy, anteny itp.

Sposoby sprawdzenia zacienienia na przestrzeni roku:

 1. Analiza na podstawie map Google: Przy użyciu Google Earth lub Google Maps można zobaczyć potencjalne przeszkody, które mogą powodować zacienienie. Ta metoda jest jednak ograniczona, ponieważ nie uwzględnia zmiany pozycji słońca w ciągu dnia i roku.

 2. Analiza cieni: Istnieją różne narzędzia online, które pozwalają na analizę zacienienia w zależności od pory roku i dnia. Narzędzia te uwzględniają lokalizację geograficzną, orientację dachu i potencjalne przeszkody, a także zmiany pozycji słońca.

 3. Analiza na miejscu: Można również skorzystać z profesjonalnych urządzeń do pomiaru zacienienia, takich jak analizatory zacienienia (np. Solmetric SunEye). Te urządzenia uwzględniają konkretną lokalizację, orientację dachu i inne czynniki, a także wykonują pomiary w różnych porach roku i dnia.

 4. Analiza danych historycznych: W niektórych przypadkach, jeśli na budynku jest już zainstalowany system fotowoltaiczny, można przeprowadzić analizę danych historycznych, aby zrozumieć, jak zacienienie wpływa na wydajność systemu w różnych porach roku.

Za pomocą tych narzędzi i technik można opracować strategię minimalizowania wpływu zacienienia na instalację fotowoltaiczną, na przykład przez odpowiednie rozmieszczenie paneli, przycinanie drzew czy zastosowanie optymalizatorów mocy lub mikroinwerterów, które mogą minimalizować wpływ zacienienia na wydajność systemu.

Koszt audytu przeprowadzanego przed montażem instalacji fotowoltaicznych

Koszt audytu przeprowadzanego przed montażem instalacji fotowoltaicznych przez naszą firmę, ATC Solutions, zależy od wielkości planowanej instalacji. Nasze usługi zaczynają się od 1500 zł netto. Jest to inwestycja, która pomaga zapewnić, że Twój system fotowoltaiczny będzie zaprojektowany i zainstalowany w najbardziej efektywny i bezpieczny sposób.

Proszę pamiętać, że do kosztów audytu może być dodany koszt dojazdu, który jest ustalany indywidualnie na podstawie lokalizacji Twojego obiektu.

Nasze usługi audytu obejmują kompleksową ocenę miejsca, analizę budynku i instalacji elektrycznej, ocenę dokumentów dotyczących zużycia energii, planowanie trasy przewodów elektrycznych i umiejscowienia falownika, projektowanie systemu uziemienia i ocenę zacienienia. Wszystko to ma na celu zapewnić, że Twój system fotowoltaiczny będzie odpowiednio zaprojektowany i zainstalowany, aby osiągnąć maksymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Podsumowanie wszystkich informacji

Podsumowując, audyt przeprowadzany przed montażem instalacji fotowoltaicznych obejmuje szereg kluczowych czynników, które są niezbędne do zaplanowania i zaprojektowania efektywnego i bezpiecznego systemu fotowoltaicznego:

 1. Ocena miejsca posadowienia obiektu: Obejmuje sprawdzenie szerokości geograficznej, kierunku (strony świata) i możliwości montażu paneli na budynku lub gruncie.

 2. Analiza budynku: Obejmuje ocenę liczby kondygnacji, rodzaju dachu i innych aspektów strukturalnych budynku, które mogą wpływać na montaż i wydajność paneli słonecznych.

 3. Ocena dokumentów od inwestora: Obejmuje analizę rachunków za prąd i innych danych dotyczących zużycia energii w celu określenia wymagań energetycznych.

 4. Analiza instalacji elektrycznej: Obejmuje ocenę rodzaju instalacji (jednofazowa czy trójfazowa) i możliwości podpięcia systemu fotowoltaicznego.

 5. Planowanie trasy przewodów elektrycznych: Obejmuje ocenę najodpowiedniejszych miejsc na przeprowadzenie przewodów od paneli do inwertera i do punktu połączenia z siecią elektryczną.

 6. Umiejscowienie falownika: Obejmuje wybór odpowiedniego miejsca na umieszczenie falownika, biorąc pod uwagę czynniki takie jak odległość od paneli, warunki środowiskowe, dostęp i przepisy.

 7. Planowanie uziemienia: Obejmuje zaprojektowanie odpowiedniego systemu uziemienia dla bezpieczeństwa i ochrony systemu.

 8. Ocena zacienienia: Obejmuje analizę potencjalnego zacienienia i jego wpływu na wydajność systemu w różnych porach roku.

Jako firma ATC Solutions jesteśmy specjalistami w dziedzinie energii słonecznej i oferujemy kompleksowe usługi audytu przed montażem instalacji fotowoltaicznych. Nasz doświadczony zespół dokona szczegółowej oceny Twojego obiektu i potrzeb energetycznych, aby zaprojektować najbardziej efektywny i ekonomiczny system fotowoltaiczny.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i omówimy, jak możemy Ci pomóc w przejściu na czystą, odnawialną energię słoneczną.